Carregando...

2017 Yamaha Exciter 150

13.115

Hướng dẫn
1. Download và giải nèn
2. Vào thư mục game > coppy file x64e.rpf vào thư mục "mods"
3 Mở Open IV > mods > x64e.rpf > level > gta5 > vehicles.rpf
4 Kéo 3 file vừa giải nén vào đó
Hết !
Tác Giả : ducquyen49
Làm Skin : Mê Game (thanh tùng)
Fix lỗi xe : TobsiCred (người nước ngoài)
Show Full Description

Primeiro envio: 27 de Fevereiro de 2017
Último envio: 28 de Fevereiro de 2017
Último download: há 4 horas atrás

All Versions

  (current)

13.115 downloads , 7,4 MB
27 de Fevereiro de 2017

11 Comentários