Carregando...

YASUO League of Legends [Add-On Ped] 2.0

705b8f ys
705b8f sys3
705b8f ys2

1.308

YASUO League of Legends [Add-On Ped]

Installation:
Use Add-On Peds:
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

or replace any Ped you want by renaming the files to whatever ped you want to replace ex: "ig_barry"

Model 3D yasuo downloaded from: GTA SA

In version 2.0 :
Fix bug
HD TEXTURE

Vietnam

Các bạn cài Add-on ped rồi thêm ped vào hoặc các bạn có thể đổi tên và replace ped vào : ig_bankman

Ở phiên bản 2.0
Thì sửa tất cả những lỗi
Hình ảnh đẹp hơn
Show Full Description

Primeiro envio: 28 de Dezembro de 2017
Último envio: 02 de Julho de 2018
Último download: há 12 horas atrás

All Versions

 2.0 (current)

986 downloads , 1,4 MB
02 de Julho de 2018

 

322 downloads , 1,6 MB
28 de Dezembro de 2017

6 Comentários